Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
info@oyunarkadasimanaokulu.com 
       
 
 


OKUL KORKUSU

OKUL ÖNCESÄ° DÖNEMDE OKUL FOBÄ°SÄ°

Okul öncesinde ilk defa anneden ya da kendisine bakan kiÅiden ayrılan çocuÄun yaÅadıÄı endiÅeyle birlikte okula karÅı gösterdiÄi olumsuz tepkiler okul fobisi olarak tanımlanabilir. Okul fobisi yaÅayan çocuklarda karın aÄrısı ve mide bulantısı gibi bedensel belirtiler de eÅlik edebilir.

Okul fobisi yaÅayan çocuÄun bu durumu çoÄunlukla evden ayrılmanın verdiÄi endiÅeden kaynaklanır. Bu çocukların aile yaÅantılarında; çocuÄa aÅırı baÄımlı bir ebeveyn ya da çocuÄun ebeveynlerden birine aÅırı baÄlı olması, yeni bir kardeÅinin dünyaya gelmesi, aile içi gerginlikler ve hastalıklar, taÅınma, yas gibi olgulara rastlanması muhtemeldir. Bu gibi ailevi sebeplerden dolayı çocuk okulda olduÄu süre içerisinde evdekilere kötü bir Åey olacaÄı endiÅesiyle okulda kalmak istemez, bazı durumlarda kalsa da huzursuz ve gergindir.

Bunların yanı sıra okul fobisinin okula baÄlı sebepleri de olabilir. Duyarsız ve aÅırı disipliner öÄretmenler,  arkadaÅlarının saldırgan tutumu, ihtiyaçlarını karÅılayamaması gibi nedenler de okula baÄlı nedenlerdir.

Bu dönemin baÅlarında henüz benmerkezci olan çocuk; kurallara uymaya, arkadaÅlarıyla paylaÅıma ve uyum içinde yaÅamaya yönelik davranıÅlarda bulunmakta zorlanır. Ä°lk defa kurallarla ve arkadaÅ ortamıyla karÅılaÅan çocuk bocalayabilir, okulu dayanılmaz bir yer olarak görebilir.

Okula baÅlayan çocuÄun okuldan beklentileri, okulun öÄrenciden beklentileri ve ailenin çocuÄa okulla ilgili verdiÄi telkinler tutarlı olmalı. Okulda eÄlenmeye, çok güzel vakit geçirmeye ve hep arkadaÅlarıyla oynamaya endekslenmiÅ bir çocuk okulda bir anda kurallarla dolu bir ortamla karÅılaÅıp bir sürü arkadaÅla uyum içinde zaman geçirmeye zorlanınca hayalindeki okul imajı yıkılır. Çünkü aynı zamanda okulun da çocuktan beklentileri sorumluluklarını ve kuralları bir an önce öÄrenip okula uyum saÄlamasıdır.

Burada yapılması gerekenler Åöyle sıralanabilir;

*AÄ°LE

-Çocukla olan iliÅkilerin gözden geçirmeli ve aÅırı baÄımlı bir iliÅki varsa bunu azaltmaya yönelik davranma,

-Okulla ilgili güzel bir imaj oluÅturmak için söylenen sözlerin arasına okulun kuralları da sıkıÅtırılıp yavaÅ yavaÅ çocuÄun bunlara biliÅsel olarak hazırlanmasını saÄlama,

*OKUL

-Okul fobisi yaÅayan okul öncesi çocuÄunun öncelikli olarak okula güvenmesini ve kendisini huzurlu hissetmesini saÄlamalı ve kurallar konusunda aceleci ve dayatmacı bir tutum sergilememeli.

 


OKUL KORKUSU
NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
0-3 Yaş Eğitimi
Çocuğa İstek Öteleme Eğitimi Nasıl Verilir?
Çocuklarda Kardeş Kıskançlığı
 
 
 
 

© Oyun Arkadaşım Anaokulu
Web Tasarım : DNZ WEB DİZAYN            İZMİR ANAOKULLARI REHBERİ ÜYESİDİR
Akevler Şubesi :
Tel : 0553 313 66 86     Adres : Maliyeciler Mahallesi 52/169 Sokak No:3 Karabağlar/İZMİR
Bahçelievler Şubesi :
Tel : 0232 261 11 20       Adres : 372 Sk. No: 46/A Bahçelievler / İZMİR